Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

EMTC – Czech a.s.

Palmovka Open Park IV.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

+420 252 252 252
info@emtc.cz

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.

Další informace: