O nás

Neustále jdeme kupředu a nebojíme se výzev.

EMTC – Czech a.s. byla založena již v roce 2003 a původně to byla ryze prodejní organizace. Nyní směřuje svoje síly do svých vlastních projektů.

Prvním a nejrychleji se rozvíjejícím projektem je Lipa Learning. Vzdělávací aplikaci Lipa Land vydáváme již ve 26 jazycích. Nejedná se o žádné pasivní sledování, děti jsou do her aktivně zapojovány. Do vývoje her zapojujeme ty nejlepší odborníky z oblasti vzdělávání. Edukativní hry neustále vylepšujeme a uvádíme na trh nové.

Druhým nejdůležitějším projektem je Airjobs. Projekt z oblasti personalistiky, v rámci něhož můžete vyhledat nejen vhodného a kvalifikovaného zaměstnance ale také naopak vhodného zaměstnavatele. Nyní evidujeme již přes 2 000 firem a více než 30 000 uchazečů o zaměstnání.

Rádi Vám pomůžeme

EMTC – Czech a.s.

Palmovka Open Park IV.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

+420 252 252 252
info@emtc.cz

Užitečné informace:

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.